Tjänster

För att uppfylla vårt kundlöfte erbjuder vi våra kunder en mängd värdeskapande tjänster. Tjänsterna är utformade för att minska kundernas totala kostnad och möta en av ökad efterfrågan på outsourcing bland kunder.

Ahlsell erbjuder bland annat flexibla lagerlösningar, tillfälliga butiker på arbetsplatser, försäkringstjänster, automatisk påfyllning av produkter, färdiga installationspaket, komplett outsourcing av produktkategorier, uthyrning av specialutrustning och tryck av logotyper på kläder.

Här är några av de tjänster som Ahlsell Sverige erbjuder sina kunder.