Största aktieägare 31 december 2016

Namn Antal Andel kapital och röster (%)
KERAVEL S.A.R.L 263 399 740 60,37%
ODIN FONDER  10 850 000 2,49%
NORGES BANK 9 813 343 2,25%
CREDIT SUISSE SEC EUROPE LTD 8 730 588 2,00%
NORDEA FONDER 7 019 674 1,61%
ALECTA 7 000 000 1,60%
AMF  6 163 269 1,41%
SWEDBANK ROBUR FONDER 6 032 164 1,38%
DANICA 6 000 000 1,38%
CATELLA FONDFÖRVALTNING 5 760 324 1,32%
BODENHOLM MASTER 5 420 000 1,24%
PROFUN FÖRVALTNINGS AB 4 396 002 1,01%
AFA FÖRSÄKRING 4 243 800 0,97%
D  SKARVHAGEN FÖRVALTNING AB 3 980 001 0,91%
Summa innehav 15 största aktieägare 348 808 905 79,95%
Övriga aktieägare 87 493 282 20,05%
Summa innehav samtliga aktieägare 436 302 187 100,00%