Största aktieägare 31 maj 2017

Namn Antal Andel kapital och röster (%)
KERAVEL S.A.R.L 175 078 323 40,1%
CBNY-NORGES BANK 16 200 001 3,7%
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 12 000 000 2,8%
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN 11 350 000 2,6%
HANDELSBANKENS FONDER 10 582 702 2,4%
MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9 9 629 915 2,2%
SWEDBANK ROBUR FONDER 8 443 334 1,9%
NORDEA FONDER 7 976 561 1,8%
JPM CHASE NA 7 916 803 1,8%
AMF - Försäkring och Fonder  7 209 976 1,7%
AFA Försäkring  5 711 990 1,3%
MORGAN STANLEY & CO INTL PLC 5 542 762 1,3%
CATELLA FONDFÖRVALTNING  5 389 656 1,2%
NORDEA BANK AB (PUBL.) - SECURITIES FINANCE 5 223 533 1,2%
BODENHOLM MASTER 5 099 500 1,2%
Summa innehav 15 största aktieägare 272 099 605 67,2%
Övriga aktieägare 164 202 582 32,8%
Totalt 436 302 187 100%