Största aktieägare 30 juni 2017

Namn Antal Andel kapital och röster (%)
KERAVEL S.A.R.L 175 078 323 40,1%
JPM CHASE NA 19 776 946 4,5%
CBNY-NORGES BANK 15 992 279 3,7%
ALECTA PENSIONSFORSAKRING, OMSESIDIGT 12 000 000 2,8%
MORGAN STANLEY AND CO LLC, W9 10 545 392 2,4%
HANDELSBANKEN FONDER 11 915 234 2,7%
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN 11 350 000 2,6%
AMF - FÖRSÄKRING OCH FONDER 10 648 467 2,4%
SWEDBANK ROBUR FONDER 9 740 702 2,2%
NORDEA INVESTMENT FUNDS 8 205 291 1,9%
ANDRA AP-FONDEN 6 730 471 1,5%
CATELLA FONDFÖRVALTNING 6 250 931 1,4%
AFA FÖRSÄKRING 5 711 990 1,3%
NORDEA BANK AB - SECURITIES FINANCE 5 114 708 1,2%
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT 3 776 639 0,9%
Summa innehav 15 största aktieägare 291 983 105 71,7%
Övriga aktieägare 144 319 082 28,3%
Totalt 436 302 187 100%