Arbetsdagar per kvartal

  Q1 Q2 Q3 Q4   H1 H2   Helår
2016                  
Sverige 61 62 66 64   123 130   253
Norge 61 62 66 64   123 130   253
Finland 61 63 66 63   124 129   253
Danmark 61 61 66 64   122 130   252
                   
2017                  
Sverige 64 59 65 63   123 128   251
Norge 65 58 65 63   123 128   251
Finland 64 60 65 62   124 127   251
Danmark 65 58 65 63   123 128   251
                   
2018*                  
Sverige 63 60 65 62   123 127   250
Norge 62 60 65 62   122 127   249
Finland 63 61 65 62   124 127   251
Danmark 62 59 65 62   121 127   248
* Prelimnära siffror, kan komma att ändras