Rapporter och presentationer

2017 Delårsrapport – Tredje kvartalet och första nio månaderna 2017
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2017 Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2017
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2017 Delårsrapport Q1 2017
Rapport
Press­meddelande
Presentation
Webb­sändning
2016 Årsredovisning 2016
Rapport
Press­meddelande
2016 Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2016
Rapport
Presentation
Webb­sändning
2016 Delårsrapport Q3 2016
Rapport
2016 Resultat Q1 2016
Rapport
2015 Resultat Q4 2015
Rapport
2015 Årsredovisning 2015
Rapport
2015 Resultat Q3 2015
Rapport
2015 Resultat Q2 2015
Rapport
2015 Resultat Q1 2015
Rapport
2014 Resultat Q4 2014
Rapport
2014 Åresredovisning 2014
Rapport
2014 Resultat Q3 2014
Rapport
2014 Resultat Q2 2014
Rapport
2014 Resultat Q1 2014
Rapport
2013 Resultat Q4 2013
Rapport
2013 Årsredovisning 2013
Rapport
2013 Resultat Q3 2013
Rapport
2013 Resultat Q2 2013
Rapport
2013 Resultat Q1 2013
Rapport
2012 Resultat Q4 2012
Rapport
2012 Resultat Q3 2012
Rapport
2012 Resultat Q2 2012
Rapport
2011 Resultat Q4 2011
Rapport
2011 Resultat Q3 2011
Rapport
2011 Resultat Q2 2011
Rapport
2010 Årsredovisning 2010
Rapport
2011 Resultat Q1 2011
Rapport
2010 Resultat Q4 2010
Rapport
2010 Resultat Q3 2010
Rapport
2010 Resultat Q2 2010
Rapport
2010 Resultat Q1 2010
Rapport
2009 Resultat 2009
Rapport
2009 Resultat Q3 2009
Rapport
2007 Årsredovisning 2007
Rapport
2006 Årsredovisning 2006
Rapport
2005 Årsredovisning 2005
Rapport
2004 Årsredovisning 2004
Rapport
2003 Årsredovisning 2003
Rapport
2002 Årsredovisning 2002
Rapport
2001 Årsredovisning 2001
Rapport