Verksamhetsländer

Sverige
Ahlsell Sverige AB 
SE-117 98 Stockholm
Besöksadress: Rosterigränd 12 
Tel: + 46 (0)8-685 70 00 Fax: +46 (0)8-685 70 96
www.ahlsell.se 

Norge
Ahlsell AS 
P.B. 184 Forus 
NO-4065 Stavanger
Besöksadress: Gamle Forus vei 53 
Tel: +47 51 81 85 00 Fax: +47 51 81 86 00
Finland
Ahlsell Oy, FI-05620 Hyvinkää
Besöksadress: Kallionopontie 1 
Tel: +358 20 584 5000 Fax: +358 20 584 5101
Danmark
Ahlsell ApS 
Abildager 24, DK-2605 Brøndby
Tel: +45 43 44 42 99
Estland
AS FEB 
Forelli 4 
Tallinn 106 21
Tel: +372 654 85 00 Fax: +372 654 85 01
Ryssland

JSC “Ahlsell”                                
Russian Federation
Saint-Petersburg, 191167
Besöksadress: Telezhnaya str., 37, liter P, pom.11.

Tel: +7 812 325 2424 Fax: +7 812 325 2407