Årsstämma 2018

Ahlsells årsstämma äger rum torsdagen den 3 maj 2018 i Stockholm. 

Aktieägare som önskar lämna förslag gör detta genom att skicka ett mejl till styrelsen@ahlsell.se eller brevledes till:
Ahlsell AB
Styrelsen
117 98 Stockholm

Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars, 2018.