Säkra produkter

Kunder ska kunna lita på att de produkter de köper hos Ahlsell är säkra att använda och korrekt märkta. Koncernen tar löpande in nya produkter som ska göra arbetslivet säkrare för både kunder och anställda. Utöver detta har Ahlsell utvecklat flera olika utbildningar, skyddserbjudanden och informationsmaterial som ska göra det lättare för kunder att göra kloka och säkra val.

Tillsammans mot färre arbetsskador
Ahlsell har många kunder verksamma inom branscher där skaderisken är hög och arbetet kring säkra produkter är därför en viktig hållbarhetsfråga för Ahlsell. Tillsammans med kunderna vill koncernen medverka till att minimera risken för skador och hjälpa kunderna att välja lösningar som gör deras arbetsmiljö säkrare. Produkter utvärderas kontinuerligt och rapporter om skador relaterade till specifika varor tas på stort allvar.

Ahlsells skyddskatalog och branschmanualer finns också till för att koncernens kunder ska minimera riskerna för skador på sina arbetsplatser.

Utöver detta erbjuder Ahlsell flera olika utbildningar inom säkerhet, exempelvis kursen Fallskydd – tak där kunder kan lära sig mer om tekniker och arbetssätt som minimerar risken för fall på arbetsplatsen. 

Alla nya produkter granskas
Ahlsell tar varje år in nya produkter i sitt sortiment och innan de kan börja säljas till kunder måste de godkännas av ansvarig produktchef och i Ahlsells marknadsråd. Nya produkter ska inte bara vara säkra att använda, Ahlsell har även som ambition att varje år aktivt bredda sitt utbud av miljöklassade och energieffektiva produkter.

Säkerhet har en tydlig plats i Ahlsells sortiment
Att ha rätt skyddsutrustning är precis lika viktigt som att ha rätt verktyg. Ahlsell erbjuder ett brett sortiment av personligt skydd för huvud, hörsel, ögon, andning, händer och fötter. Koncernen har även skyddskläder, fallskyddsutrustning, räddningsutrustning och hygienartiklar. Sortimentet är ett av Sveriges mest kompletta och Ahlsell representerar endast leverantörer vars produkter följer gällande regelverk.

Ahlsell erbjuder även sina kunder säkerhetsrelaterade tjänster. En sådan är PSU-väskan för skydd mot kemtekniska produkter, en lösning där Ahlsell sätter samman en väska med personlig skyddsutrustning baserat på vilka kemtekniska produkter installatören kommer i kontakt med i sitt arbete. Innehållet anpassas helt efter installatörens behov och målet är att göra dennes vardag både enklare och säkrare.

Mål för 2017

  • Lansera minst tio hållbara produkter och tjänster som bidrar till ökad hållbarhet.
  • Andelen miljöklassade och energieffektiva produkter ska öka med tio procent under de kommande fem åren.