Marknad

Ahlsell finns idag i sju länder – Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Ryssland och Polen. Vi erbjuder professionella användare i samtliga länder ett brett sortiment av produkter och tillhörande tjänster inom produktområdena VVS, El och Verktyg & Förnödenheter.

Den största delen av vår verksamhet sker i Norden
Under de närmaste åren väntas den nordiska marknaden växa, vilket bör leda till nya bostadsinvesteringar och en positiv utveckling inom industrisektorn. För Ahlsell innebär detta nya försäljningsmöjligheter och en positiv tillväxt på marknaden för professionella produkter.

Byggsektorn driver vår verksamhet
Ahlsells marknad är beroende både av den ekonomiska utvecklingen i allmänhet och på aktivitetsnivån inom byggsektorn i synnerhet. Både projekt inom byggnation, renovering och infrastruktur driver efterfrågan på våra produkter. Befolkningstillväxten, husprisernas utveckling och offentliga investeringar är därför viktiga bakomliggande faktorer för Ahlsells marknad.

En bred kundbas
Ahlsells kunder sträcker sig från enskilda installatörer till multinationella byggbolag. Deras behov ser därför väldigt olika ut. För att kunna tillfredsställa marknaden har vi därför ett både brett och djupt sortiment. Du kan läsa mer om detta under Kunder och Leverantörer.

Vi har en stark position på marknaden
I Norden är Ahlsell marknadsledande inom flera olika produktsegment. Absolut starkast är man i Sverige, men även på de andra marknaderna lyckas man utmana större internationella bolag som Dahl. Läs mer om detta under Position i värdekedjan och Konkurrenter.