Konkurrenter

I Sverige, Norge och Finland är Ahlsell som starkast. Sett till marknadsandelar år 2015 var Ahlsell störst eller näst störst inom alla våra tre produktsegment i Sverige och topp 2–5 i Norge och Finland. Detta gör Ahlsell till det enda företag på marknaden som kan erbjuda kunder alla dessa tre produktsegmenten i stor skala i alla tre länderna.

Nästan alla våra konkurrenter är specialiserade inom något av de tre produktsegment vi verkar inom och det är få som kan erbjuda den bredd vi erbjuder. Den enda andra potentiella multi-specialistkonkurrenten i den nordiska regionen som rör sig på samma marknad som Ahlsell är Onninen, ett finskt distributionsföretag verksamt i den nordiska regionen. 

Specialiserade konkurrenter
Inom VVS är Ahlsells huvudkonkurrenter Dahl (St Gobain) och Onninen (Kesko). Dahl är särskilt starka i Norge och Sverige, medan Onninen, som nämnts ovan, är starka i Finland.

Inom El är de lokala divisionerna till multinationella företag som Rexel, Sonepar och Solar Ahlsells huvudkonkurrenter i alla tre länder, även om deras relativa styrka varierar. I Finland är Onninen också starka inom El. 

Dessutom har Ahlsell ett antal andra mindre konkurrenter inom specifika produkt- och geografiska segment.