Kunder och leverantörer

Ett brett sortiment lockar både stora och små kunder
Ahlsells vision är vara kundens förstandsval för inköp av installationsprodukter, verktyg och maskiner. För att nå visionen ska vi tillföra värden som förenklar våra kunders vardag så att deras verksamhet blir både mer effektiv och mer lönsam. 

Vi är lokalt förankrade och har mer än tvåhundra välutrustade butiker och en stor och kunnig säljkår som ofta är ute och besöker kunderna på deras arbetsplatser. Våra digitala kanaler gör oss tillgängliga dygnet runt och vårt effektiva logistiksystem gör att vi kan leverera varor redan på morgonen dagen efter att en beställning lagts.

I vårt centrallager finns över 180 000 artiklar och det finns ytterligare drygt 900 000 artiklar i vårt beställningssortiment, vilket gör att Ahlsell har marknadens bredaste erbjudande. Våra produktspecialister hjälper kunderna att hitta rätt lösningar och vår omfattande branschkunskap gör att vi oftast löser våra kunders behov.

Ahlsell har en mycket bred kundbas som spänner från det stora multinationella byggföretaget till en enskild installatör. Genom vårt breda sortiment är vi relevanta för installationsföretag, bygg- och fastighetsbolag, kraft- och elnätsföretag samt kommuner, landsting och detaljister. Vi servar även bas- och tillverkningsindustrin med leveransbutiker för förnödenheter, verktyg och personlig skyddsutrustning.

Attraktiv partner för leverantörer
Ahlsell representerar flera av de ledande märkena av installationsprodukter och industriförnödenheter. Vi är attraktiva för många leverantörer då vi har en stark lokal närvaro, lång erfarenhet av branschen och en bred kundbas som tillsammans ger oss goda förutsättningar att på ett effektivt sätt distribuera leverantörernas produkter så att de möter kundernas behov. Ahlsell har en långsiktig och proaktiv strategi för utvecklingen av leverantörsrelationer och produktutbud.