Position i värdekedjan

Som distributör agerar Ahlsell länk mellan tillgång och efterfrågan. Koncernen skapar ett tydligt värde för såväl kunder som leverantörer vilket skapar förutsättningar för en stark position i värdekedjan.

Under 2015 distribuerade Koncernen cirka 380 000 olika artiklar från cirka 3 300 leverantörer till cirka 100 000 professionella kunder.

Under sin 139-åriga historia har Ahlsell skapat ett starkt varumärke och byggt nära relationer till kunder och leverantörer, vilket bidragit till att ytterligare befästa Bolagets starka position i värdekedjan.