Investment case

  • Ledande positioner på marknader med attraktiv och strukturell tillväxtdynamik 

  • Stordriftsfördelar och ett unikt mervärde för kunderna gör att Ahlsell kan utmärka sig både operationellt och lönsamhetsmässigt

  • Bred och fragmenterad kundbas med en gynnsam kundmix gentemot små-mellanstora kunder 

  • En robust och motståndskraftig affärsmodell som genererar ett starkt kassaflöde 

  • En kapitaleffektiv verksamhet med låga investeringsbehov

  • Påtaglig fortsatt tillväxtpotential till följd av en stark marknadsutveckling och organiska strategiska initiativ som t.ex. korsförsäljning och egna märkesvaror

  • Konsekvent och lång historik av framgångsrika förvärv samt en omfattande aktiv förvärvspipeline 

  • En mycket erfaren organisation med en ledningsgrupp som har goda meriter och en stark successionsplanering