Utdelningspolicy

Ahlsells mål är att med utrymme för strategisk flexibilitet betala en utdelning som motsvarar 40 till 60 procent av nettovinsten. Utdelningen ska ta förvärv, Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtida tillväxtmöjligheter i beaktande.