Beställ tryckt material

Ahlsells delårsrapporter finns tillgängliga som pdf under Rapporter & Presentationer. Ahlsell trycker inte delårsrapporter. Datum för kommande rapporter listas under Finansiell Kalender. För att få samtlig finansiell kommunikation från Ahlsell kan du registrera dig som prenumerant till vänster.

Ahlsells årsredovisningar finns tillgängliga som pdf under Rapporter & Presentationer. Ahlsell distribuerar inte tryckta årsredovisningar till samtliga aktieägare, men tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas nedan:

Beställ vår tryckta årsredovisning här!
Välj år