Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma för Ahlsell AB

På begäran av Quimper AB, som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) innehar omkring 92,4 procent av totalt antal aktier och röster i Ahlsell, kallas aktieägarna i Ahlsell härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2019 kl. 14:00 i Roschier Advokatbyrås lokaler, Brunkebergstorg 2, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13:15.

Du kan hitta all information om extrastämman här.