Arbetsdagar per kvartal

Säsongsvariationer

Ahlsells försäljning påverkas delvis av säsongsmässiga variationer. Försäljningen är som starkast under fjärde respektive andra kvartalet. Antalet arbetsdagar i kvartalet påverkar omsättningen liksom att det kvartal som innehåller påsken, första eller andra, har en lägre försäljning. Påskeffekt innebär att Ahlsells försäljning minskar under de arbetsdagar som infaller i påskveckan. Försäljningen påverkas negativt eftersom aktiviteten i marknaden sjunker dessa dagar. Påskeffekten varierar i styrka mellan olika länder och är starkast i Norge och svagast i Finland. Ahlsell uppskattade att påskeffekten för koncernen motsvarade bortfallet av cirka en hel arbetsdag i Q2 2017 samt i Q1 2018.

  Q1 Q2 Q3 Q4   H1 H2   Helår
2016                  
Sverige 61 62 66 64   123 130   253
Norge 61 62 66 64   123 130   253
Finland 61 63 66 63   124 129   253
Danmark 61 61 66 64   122 130   252
                   
2017                  
Sverige 64 59 65 63   123 128   251
Norge 65 58 65 63   123 128   251
Finland 64 60 65 62   124 127   251
Danmark 65 58 65 63   123 128   251
                   
2018*                  
Sverige 63 60 65 62   123 127   250
Norge 62 60 65 62   122 127   249
Finland 63 61 65 62   124 127   251
Danmark 62 60 65 62   122 127   249
                   
2019*                  
Sverige        63           59           66           62           122         128           250   
Norge        63           58           66           62           121         128           249   
Finland        63           60           66           62           123         128           251   
Danmark        63           58           66           62           121         128           249   
                   
2020*                  
Sverige        63           60           66           63           123         129           252   
Norge        64           59           66           63           123         129           252   
Finland        63           60           66           64           123         130           253   
Danmark        64           57           66           63           121         129           250   
                   
2021*                  
Sverige        62           61           66           64           123         130           253   
Norge        63           59           66           64           122         130           252   
Finland        62           61           66           64           123         130           253   
Danmark        63           58           66           64           121         130           251   
                   
* Prelimnära siffror, kan komma att ändras