Skuldinformation

På den här sidan hittar du allmän information om Ahlsells låneprogram.

Låneprogram

För att säkra tillgången till finansiering i olika valutor och löptid har Ahlsell ett flertal olika utestående låneprogram såsom företagscertifikatprogram, obligationsprogram och ett syndikerat lån med faciliteter i olika valutor och löptider.

Kortfristig finansiering- Företagscertifikatprogram

Arrangör SEB
Handlare Danske Bank, DNB, Nordea och SEB
Rambelopp MSEK 2 500
Utestående volym per mars 2018 MSEK 1 475

Långfristig finansiering- Medium Term Note (MTN) Program

Arrangör                                        SEB
Handlare Danske Bank, DNB, Nordea och SEB
Rambelopp MSEK 5 000
Listat Nasdaq Stockholm

Utestående publika obligationer

Ahlsells obligationer ges vanligtvis ut i svenska kronor men kan även ges ut i euro.

Utestående SEK-obligationer

ISIN-kod SE0010599266
Dokumentation MTN
Belopp MSEK 750
Utställd 1 juni 2018
Årlig ränta 3M STIBOR +2,0%
Förfallodatum 1 juni 2022
Börsnoterat Stockholm
Emissionsinstitut DNB, SEB

Kreditvärdering

För närvarande har Ahlsell valt att inte ha någon officiell rating.

Kreditanalytiker

 SEB Mats Nyström 
 DNB Thomas Larsen