Daniel Johansson

Chief Supply Chain Officer

Född: 1977

Chief Supply Chain Officer sedan 2010

Utbildning

  • Civilingenjör inom industriteknik och ledarskap från Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Andra uppdrag

  • Inga

Tidigare uppdrag

  • Olika chefspositioner inom Axfood