Affärsmannaskap

Vårt affärsmannaskap bygger på vår gemensamma strävan efter att göra tillvaron lite enklare för våra kunder. Att vi genom vårt kunnande, och breda sortiment, våra smarta tjänster och vårt engagemang skilja oss från mängden och sticka ut lite extra. För att lyckas med detta behöver vi er - våra anställda.

Uppförandekod
Ahlsells anseende är vår mest värdefulla tillgång och detta påverkas av vårt agerande. Våra kunder och andra intressenter förväntar sig att vi upprätthåller högsta etiska standard, att vi fullgör våra åtaganden och att vi agerar med full integritet inom dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Ledarskap
Vårt mål att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare år 2020 vilket innebär att vi kommer att fokusera på att arbeta med ledarskap och medarbetarutveckling.

För att vara kundens förstahandsval måste vi ha nöjda kunder. Dit når vi bara genom att ha engagerade medarbetare som trivs på jobbet och som vill göra sitt bästa i sin yrkesroll och som drivs av att samarbeta med kollegor för att uppnå kundernas krav och förväntningar.

Nyckeln till ett positivt och aktivt medarbetarskap går genom ett coachande ledarskap med kontinuerlig uppföljning. För det krävs tydliga mål och uttalade förväntningar. När medarbetaren växer utvecklas också företaget och verksamheten. Ledarens roll är att stärka genom positiv feedback och vara tydlig med när förändring behövs. Medarbetarsamtal ska hållas regelbundet. Varje medarbetare ska ha sin egen utvecklingsplan som styr mot Ahlsells övergripande affärsplan.

Nästa steg
För oss på Ahlsell är ledarskap och medarbetarskap oerhört viktiga komponenter för att vi skall kunna arbeta mot vår vision, nå framgång, skapa en bra arbetsmiljö och utvecklas som verksamhet.