Arbetsmiljö

Ahlsell är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Alla anställda inom Ahlsell ska känna sig säkra, trygga och glada på jobbet.

Motiverade medarbetare som har både djup kunskap om våra produkter och en god förståelse för våra kunders behov är en kritisk framgångsfaktor för Ahlsell. För att behålla engagemang och glädje inför sin arbetsuppgift och för servicen till kunderna, är det viktigt att medarbetarna trivs och ser Ahlsell som en bra arbetsgivare. Målsättningen är att tillgodose medarbetarnas behov av personlig utveckling i en arbetsmiljö som är både bekväm och säker.

Ahlsell vill vara en attraktiv arbetsgivare som strävar efter en god arbetsmiljö. Alla anställda inom Ahlsell ska känna sig säkra, trygga och glada på jobbet. Ett aktivt och systematiskt tillvägagångssätt bidrar till att utveckla arbetsplatsen för god fysisk och psykisk hälsa och säkerhet, ökad jämställdhet, förebygger diskriminering, ohälsa och olycksfall. Ahlsell tror på allas rätt till lika möjligheter, rättvisa och mångfald.

Organisationen utvecklas när individen växer. För Ahlsell är kompetensutveckling viktig för medarbetarnas utveckling. Inom Ahlsell finns utbildningar för chefer och medarbetare i såväl produktkunskap, försäljning, inköp som system och ledarskap. Vi tror på ett ledarskap som skapar förutsättningar och möjligheter för medarbetaren att känna sig motiverad, bli mer självständig och ta initiativ. Med motiverade, självständiga och initiativtagande medarbetare som gör rätt saker säkerställer vi att verksamheten utvecklas och är lönsam. Vi arbetar för att ständigt utveckla vårt ledarskap.