Beställ tryckt material

Ahlsells delårsrapporter finns tillgängliga som pdf under Rapporter & Presentationer. Ahlsell trycker inte delårsrapporter. Datum för kommande rapporter listas under Finansiell Kalender. För att få samtlig finansiell kommunikation från Ahlsell kan du registrera dig som prenumerant i högerspalten.

Ahlsells årsredovisningar finns tillgängliga som pdf under Rapporter & Presentationer. Ahlsell distribuerar inte tryckta årsredovisningar till samtliga aktieägare, men tryckta exemplar av årsredovisningen 2016 kan beställas via ahlsell@strd.se. Ange namn, adress och antal.

Beställ vår tryckta årsredovisning här!
Välj år