Bildbank

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PRESSBILDER

Ahlsells pressbilder kan användas fritt i redaktionella sammanhang om inte annat anges.  

Bilderna får inte publiceras kommersiellt eller i sammanhang som kan upplevas stötande. Nedladdade bilder får inte säljas, överlåtas eller lagras digitalt av extern bildanvändare.

Kontakta vår presskontakt om du har frågor om bilder och användning.