2014-06-23 12:00 Ahlsell köper Skandinaviska Byggprodukter Väst Aktiebolag

Ahlsell köper det Göteborgs-baserade bolaget SKB Väst. Företaget vänder sig huvudsakligen till byggindustrin till vilken man säljer ett brett sortiment av produkter för armering och formsättning. Företaget omsätter drygt 100 MSEK med god lönsamhet. Säljare är ett antal privatpersoner.

Tillsammans med det tidigare annonserade förvärvet av HauCon Sverige, som arbetar inom samma nisch, skapar Ahlsell en stark och marknadsledande ny plattform. Förvärven innebär att Ahlsell redan i de inledande skeendena i byggproduktionen blir en ännu bättre och starkare aktör, säger koncernchef Göran Näsholm i en kommentar.

Frågor med anledning av denna information besvaras av Göran Näsholm, koncernchef, telefonnummer 0708-23 71 00, e-post goran.nasholm@ahlsell.se.