Årsstämma 2019

Ahlsell ABs årsstämma äger rum torsdagen den 9 maj 2019, i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Begäran ska ha tagits emot av styrelsen senast den 21 mars 2019.

Ahlsell AB
Styrelsen
117 98 Stockholm

På stämman kommer aktieägare erbjudas att ställa frågor. För att underlätta besvarandet av dessa får frågorna gärna sändas in i förväg till ir@ahlsell.se.