Incitamentsprogram

Ahlsell har incitamentsprogram. Syftet med incitamentsprogrammen är att uppmuntra till ett aktieägande bland Ahlsells nyckelpersoner, rekrytera och behålla kompententa och talangfulla medarbetare, höja motivationen samt stärka länken mellan nyckelpersonernas och Ahlsells respektive mål. Programmen är strukturerade så att det finns en balans mellan nyckelpersonerna risktagande, genom krav på egen investering, och medarbetarens möjlighet att erhålla prestationsrelaterad tilldelning av aktier.

Vid en extra bolagsstämma den 16 oktober 2016 beslutade Ahlsells aktieägare att införa två långsiktiga incitamentsprogram. (Se dokument ”Information om LTIP uppdaterad den 4 maj 2017” nedan)

1. Ett aktiesparprogram riktat till ledande befattningshavare inklusive koncernledningen och vissa ytterligare nyckelmedarbetare.

2. Ett teckningsoptionsprogram riktat till tio ledande befattningshavare inklusive koncernledningen.

Vid årsstämman den 3 maj 2018 antog Ahlsells aktieägare styrelsens förslag om ytterligare två incitamentsprogram. Förslagen som antogs finns i sin helhet i kallelsen.

1. Ett långsiktigt aktiesparprogram (ASP 2018) riktat till cirka 120 ledande befattningshavare och vissa övriga nyckelmedarbetare som bedöms ha möjlighet att påverka bolagets resultat.

2. Ett långsiktigt köpoptionsprogram (KO 2018/2022). KO 2018/2022 riktar sig till ett tiotal ledande befattningshavare i Ahlsell som bedöms ha en särskild möjlighet att påverka bolagets resultat.


 

Det fullständiga dokumentet finns här nedan.