Mål 2020

Energi

Minska miljöpåverkan från energi med 20 % mot jämförande period

Vårt mål är att minska vårt CO2-avtryck med 20 procent fram till 2020. Det kräver insatser i hela värdekedjan – från små detaljer som energieffektiv belysning till större projekt kring förnybar energi.

Ett exempel på vårt arbete är hur vi utifrån det snabbt ökade intresset för solenergi som förnybar och kostnadsfri energikälla, erbjuder ett eget koncept för solenergi på vissa av våra marknader. Vi investerar även själva i solkraft för att så långt som möjligt övergå till förnybar elförbrukning.


Utfall 2017

Vi har under året förstärkt vårt energimål för alla butiker genom att definiera antal laddstolpar, andel solenergi och energieffektiv LED-belysning som verksamheterna ska ha.

Som exempel kan nämnas att Ahlsellbutiken i finska staden Vasa redan är helt självförsörjande på el genom sina solpaneler. Panelerna förser även laddningsstationen för elbilar utanför butiken med bränsle direkt från solen.

  • Antal anläggningar som har laddstolpar, solenergi eller/och LED belysning:
    • SE: 16 st har laddstationer, 21 st har LED-belysning
    • NO: 3 st har laddstationer, 4 st har LED-belysning
    • FI: 1 har solenergi, 3 st har laddstationer, 12 st har LED-belysning