Lojala kunder

Kundbasen är stor och fragmenterad. Även relativt stora kunder hanterar i många fall sina inköp på ett decentraliserat sätt. De flesta kunder tenderar att göra inköp från flera produktkategorier, ofta i små kvantiteter, vilket gör distributörens roll särskilt viktig. Vårt kunderbjudande lämpar sig för både små och stora kunder. Små- och medelstora företag (SME) motsvarar cirka 45% av vår omsättning och våra tio största kunder representerar cirka 6% av totalen. Resterande volym genereras av stora kunder inom installation, industri, fastighetsförvaltning samt bygg- och tjänsterelaterad verksamhet.

För SME-kunder är snabb leverans, kvalitet på utbudet och servicen, en social inköpsmiljö och pris viktiga drivkrafter för inköpsbeslutet. Att tillgodose dessa kriterier kräver bredd och djup i sortimentet, lokal närvaro samt professionell och erfaren personal. SME-kunder lägger vanligtvis 60-70% av sina inköp hos sin huvuddistributör och endast var femte kund har bytt huvuddistributör under de senaste fem åren, vilket talar för lojala kunder.

Installation – omfattar bland annat installatörer inom VVS, El och ventilation. De handlar i huvudsak produkter från produktsegmenten VVS och El. Kunderna i omfattar allt från mindre lokala företag till multinationella installatörer. Installatörerna är vanligtvis multisegmentsköpare.

Industri – är kunder som är aktiva i en mängd olika branscher vilket innefattar, men inte är begränsat till, tillverkning. Vad gäller storleken på kunder, består segmentet av allt från mindre lokala företag till multinationella bolag. För stora industrikunder utgör Ahlsells produkter normalt en mindre andel av de totala inköpen, där vi konsoliderar inköp av en mängd produkter i små kvantiteter. Kunderna är vanligtvis multisegmentsköpare, även om deras inköp främst görs i produktsegmentet Verktyg och Förnödenheter.

Bygg – omfattar både stora byggföretag och mindre byggfirmor. De större kunderna arbetar ofta med underleverantörer i installationsstadiet. Kunderna köper främst produkter från segmentet Verktyg & Förnödenheter men är vanligtvis flersegmentsköpare.

Infrastruktur – omfattar statliga, kommunala och privata kunder som är involverade i stora projekt, som till exempel "Förbifart Stockholm", elnätsupprustning och fiberkabelinstallation. Dessa kunder inhandlar främst produkter från VVS- och Elsegmenten, men är även multisegmentsköpare.

Övrigt – Några exempel är fastighetsförvaltning, städbolag och lantbruksverksamhet.

Expansion till nya kundsegment och kundundersegment, både organiskt och genom förvärv, utgör en viktig del för ytterligare tillväxt.