World Childhood Foundation

Ahlsell har sedan 2019 ett samarbetsavtal med Childhood, som värnar om barns rätt till en barndom och särskilt arbetar för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen. Childhood vill ge alla barn möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor.

Läs gärna intervjun med Karolina Hagberg Chinell, Inköpsdirektör, som berättar mer om vårt nya samarbete med Childhood.

  1. Varför sponsrar vi Childhood?

Ahlsell är ett företag med en aktiv roll i samhällsbygget. Det är därför naturligt för oss att samarbeta med andra företag och organisationer som är med och bygger en bättre framtid för alla, inte minst för barnen. Jag ser därför väldigt positivt på att vi är med och stöttar det viktiga och utmanande arbete Childhood gör för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Med våra kund- och leverantörskontakter kan vi fungera som en stark budskapsplattform för att sprida information och kunskap om Childhoods arbete. Vi måste tillsammans hjälpas åt att sätta stopp för all form av utnyttjande av barn.

  1. Vi samarbetar sedan tidigare med Barncancerfonden, hur hänger det ihop med Childhood?
  2. Båda sponsorskapen handlar om att ta ansvar och en aktiv ställning för att verka för en bättre framtid för våra barn. Barnen är vår framtid och vårt engagemang delar vi naturligt med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Vi har möjligheten att verka och stötta på bredden och tar gärna den möjligheten.
  1. Kommer vi att fortsätta samarbetet med Barncancerfonden?
  2. Ja, vi har samarbetat under många år och kommer att fortsätta samarbeta men oförminskad styrka. Vi tittar närmare på samarbetsformer för att tillsammans kunna samla in ännu mer pengar till barncancerforskning. Samarbetet med Barncancerfonden innebär även ett samarbete kring produkter där vi tillsammans med våra kunder skänker del av bidraget till barncancerforskningen.
  1. På vilket sätt kommer vårt samarbete med Childhood att synas externt?
  2. Genom sponsorskapet kan Ahlsell kommunicera att vi är “Partner to World Childhood Foundation”. Donationen kommer göra skillnad i de program Childhood har för att motverka våld och sexuella övergrepp mot barn.
  1. Vilka aktiviteter kommer vi att göra internt kopplat till Childhood?
  2. Första aktiviteten är att sprida informationen att Ahlsell stöttar Childhood bland medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners. Genom att prata om samarbetet sätter vi fokus på frågan, vilket gör engagemanget för barnen starkare och möjligheten för förövare att verka i det tysta svårare.

Läs mer om Childhood här!