Ahlsell Way

Ahlsell Way beskriver hur vi ska förhålla oss till omvärlden och varandra, samt hur vi arbetar och organiserar oss. Ahlsell Way omfattar värdegrund, ledarskap, hållbarhet, uppförandekod, processer, styrning och organisation.

Värdegrund
Ahlsells värdegrund finns med i allt vi gör. Den beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst viktigt; till varandra. Vår värdegrund gör det enkelt för kunder och leverantörer att förstå hur vi gör affärer.

Medarbetarskap och ledarskap
Ahlsells kultur är präglad av ett starkt affärsmannaskap och en entreprenörsanda. Egna initiativ och individuell utveckling är en förutsättning och målet är att alla medarbetare ska vara motiverade.

Hållbarhet
Ahlsell ska vara branschledande inom miljö och hållbarhet. Hållbarhet är ett verktyg för att skapa kundvärde. En viktig förutsättning för framgång är kompetens inom hållbarhet. Med kunskap kan vi driva utveckling av nya mer hållbara produkter och sortiment, samt hjälpa våra kunder att göra kloka val.

Uppförandekod
Uppförandekoden beskriver hur verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Processer, styrning och organisation
Ahlsell eftersträvar en marknadsorienterad och decentraliserad organisation med fokus på kundnytta, lönsamhet och entreprenörskap. Koncerngemensamma principer och modeller sätter ramar för uppföljning, styrning och utveckling av affären. Genom att utbyta erfarenheter och lära från högpresterande resultaten heter skapas värdefullt kunskapskapital, så kallad best practise, som gynnar utvecklingen i hela verksamheten.