Ahlsellmodellen

Ahlsellmodellen definierar erbjudandet till kund samt grundläggande framgångsfaktorer som mervärde, skala, bredd, lokal närvaro och ett effektivt affärsstöd. För att ge god utväxling kräver modellen starka positioner inom minst två produktsegment på respektive marknad. Dessa ger tillsammans tillräcklig volym för att nå skalfördelar och marknadssynergier.

Ahlsellmodellen har visat sin potential i den svenska verksamheten, som har en marknadsledande position inom samtliga produktsegment. I Norge och Finland fortsätter arbetet med att stegvis stärka och utveckla modellen i verksamheterna.

Mervärde
Ahlsell ska erbjuda kunderna en positiv kundupplevelse som lever upp till kundlöftet: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Kunderna erbjuds mervärden i form av en effektiv arbetssituation, lägre totalkostnad och därmed ökad konkurrenskraft.

Skala
Stark marknadsposition och stora volymer ger skalfördelar inom inköp, försäljning, logistik och affärsstöd och är en nyckelfaktor för en lönsam distributionsverksamhet. Stora volymer gör även Ahlsell mer attraktivt för leverantörer.

Bredd
Ett brett sortiment och erbjudande sänker kundernas totalkostnad och ökar kundlojaliteten samtidigt som det möjliggör lönsam korsförsäljning och kostnadssynergier. Kompetens och djup i varje sortiment erbjuds genom en effektiv matrisorganisation.

Lokal närvaro
Lokal närvaro möjliggör nära kundrelationer och exponerar varumärket. Butiker tillhandahåller snabba och flexibla leveranser. Att kunderna enkelt kan handla via flera olika kanaler är en viktig konkurrensfördel och uppskattas särskilt av små och medelstora kunder samt av multisegmentsköpare. Butikerna erbjuder rådgivning, ett omfattande produktutbud för omedelbart köp och utlämning av beställda varor. Ahlsell erbjuder även specialistrådgivning via telefon eller personliga möten.

Effektivt affärsstöd
Ett effektivt affärstöd är en grundläggande förutsättning för Ahlsells erbjudande. Affärsstödet inkluderar en inköpsorganisation, en decentraliserad säljkår, specialistkompetens, effektiva logistik- och distributionskanaler samt en stabil och integrerad it-plattform.