Förbättring

Strävan efter kontinuerlig utveckling och förbättring är prioriterat. Koncernen initierar och driver övergripande förbättringsprojekt inom affärskritiska processer. Därtill förväntas varje segment och resultatenhet att driva egna förbättringsprojekt.

Ahlsells framgång bygger på förmåga att kunna förutse marknadsutvecklingen och att snabbt möta marknadsförändringar.

Några grundtankar är

  • Strävan efter ständig förbättring
  • Insikt om Ahlsells framgångsfaktorer
  • Ett begränsat antal koncernövergripande projekt med central support
  • Planering, uppföljning och struktur

Förbättringsprojekt som drivs för att öka produktiviteten

  • Decentralisering
  • Tydlig organisatorisk struktur
  • Enkelhet och avadministration
  • Om- och tillbyggnad i Hallsberg
  • Ökad automation och digitalisering