Återköp av aktier

Återköpen syftar i huvudsak till att säkra koncernens långsiktiga aktiesparprogram.

Återköp av aktier  Antal aktier 
Totalt antal utestående aktier 436 302 187
Ahlsell ABs innehav 7 000 000
Total antal utestående aktier, netto  429 302 187
        
Transaktioner per dag  
2017-11-13 7 000 000