Strategi

Strategi i fyra delar

 

Ledstjärnan i vår strategi är "One Ahlsell" som syftar till en gemensam företagskultur och effektiv organisation. Vår strategi för One Ahlsell består av fyra delar – Ahlsellmodellen, Ahlsell Way, Förbättring och Lönsam tillväxt. ”Hållbarhet i allt vi gör” är en naturlig del i vår verksamhet.

 

Vi är en decentraliserad och lärande organisation, vilket ger oss möjlighet att snabbt möta eventuella förändringar i efterfrågan och kundbehov. Strävan efter kontinuerlig utveckling och förbättring är en viktig förutsättning förlångsiktig framgång. Förbättringen handlar dels om strategisk planering och uppföljning och dels om att vi ständigt tar fasta på förbättringsmöjligheter. Genom samarbete inom organisationen kan vi accelerera förbättringar.

Ahlsells fyra områden för utveckling mot ONE Ahlsell 

 • Ahlsellmodellen

  I fler än 140 år har vi arbetat efter en och samma grundläggande affärsmodell för kundnöjdhet. Vi kallar den för Ahlsellmodellen. Våra fyra grundläggande framgångsfaktorer som bidrar till kundnöjdhet är: Skala, Bredd, Lokal närvaro och Affärsstöd.

 • Ahlsell Way

  Ahlsell Way handlar om att skapa medarbetarengagemang. Det är essentiellt för vår framgång. Strategin inkluderar vår värdegrund, vårt sätt att se på ledarskap, vår uppförandekod och hur vi arbetar i vår organisation.

 • Förbättring
  Vi är en decentraliserad och lärande organisation, vilket ger oss möjlighet att snabbt möta eventuella förändringar i efterfrågan och kundbehov. Strävan efter kontinuerlig utveckling och förbättring är en viktig förutsättning för långsiktig framgång. Förbättringen handlar dels om strategisk planering och uppföljning och dels om att vi ständigt tar fasta på förbättringsmöjligheter. Genom samarbete inom organisationen kan vi accelerera förbättringar.

 • Lönsam tillväxt
  Att växa snabbare än marknaden kräver innovation, kreativitet och extra insatser i form av stora och små strategiska initiativ för att nå befintliga och nya kunder. Ahlsell arbetar proaktivt för att utveckla nya affärer med befintliga och nya kunder, vilket är ett viktigt bidrag för att stärka den organiska tillväxten.