Ansvarsfulla inköp

Det är av största vikt att våra leverantörer följer internationella riktlinjer för sociala frågor och miljöfrågor samt Ahlsells egen uppförandekod.

För en hållbar produktion

Vårt anseende och kundernas förtroende är Ahlsells viktigaste tillgångar.

Därför är det av största vikt att våra leverantörer följer internationella riktlinjer avseende kvalitet, socialt ansvar och miljö såväl som Ahlsells egen uppförandekod.

För att få leverera varor till Ahlsells butiker krävs att leverantören godkänns i en leverantörsbedömning. Eftersom kraven ständigt blir tuffare genomförs bedömningen med löpande intervall, och Ahlsell har dessutom som mål för att följa upp koncernens 60 största leverantörer. 

Genom att godkänna Ahlsells uppförandekod lovar leverantören att följa koden och ger Ahlsell och Ahlsells kunder rätt att genom olika typer av inspektioner, eller på annat sätt, kontrollera att uppförandekoden efterlevs. Leverantörer som undertecknar avtal med Ahlsell ansvarar även för att implementera och följa upp att kraven i Ahlsells uppförandekod efterlevs i tillämpliga delar. 

Leverantörerna av varor som säljs under Ahlsells egna varumärken granskas av interna kvalitetsinspektörer eller av ett väletablerat tredjepartsföretag. Inspektörerna är utbildade i SA8000 för att på bästa möjliga sätt säkerställa god arbetsmiljö och att mänskliga rättigheter tillgodoses hos leverantören.

I vårt arbete för en hållbar produktion har vi även eget kontor i Guangzhou i Kina. Att finnas på plats hos leverantörerna leder till ökad förståelse och bra relationer, vilket underlättar arbetet med att göra ansvarsfulla inköp. Vidare granskas och testas nästintill samtliga leveranser från Kina av våra kvalitetsinspektörer.

Vi fokuserar även på trafiksäkerhet och effektiva transporter. Alla våra transportörer är kontrollerade och får genomgå samma typ av revisioner som en tillverkande leverantör. Effekterna är flera; fördelar vid upphandlingar, minskade kostnader för alla parter, färre transportskador, säkrare laster och tryggare arbetsmiljöer.