Ordlista

 • Aktiva kunder
  Kunder som återkommande handlar hos Ahlsell.
 • Aktiva leverantörer
  Leverantörer från vilka Ahlsell köper varor för minst 150 000 SEK per år.
 • B2B
  Förkortning från engelskans "Business to business", vilket innebär affärer mellan företag.
 • BNP
  Förkortning av bruttonationalprodukt.
 • CRM-system
  Kundhanteringssystem. Förkortning från engelskans "Customer Relationship Management".
 • EDI
  Förkortning av "Electronic Data Interchange", vilket är en elektronisk kommunikationsmetod för automatisk överföring av orderdata.
 • EMV
  Förkortning av egna märkesvaror.
 • ERP
  Förkortning av engelskans "Enterprise Resource Planning", vilket innebär ett affärssystem som sträcker sig över flera funktioner, såsom inköp, planering, försäljning med mera.
 • FN
  Förkortning av Förenta Nationerna.
 • GDS
  GDS ("Gör-det-själv") är motsvarigheten till engelskans DIY (Do-it-yourself). Avser produkter som används när privatpersoner renoverar på egen hand.
 • GRI
  Förkortning av engelskans "Global Reporting Initiative".
 • Huvudmarknader
  För Ahlsell avses marknaderna Sverige,Norge och Finland.
 • Korsförsäljning
  Innebär att samma kund köper produkter från olika produktsegment.
 • KPI
  Förkortning från engelskans "Key-Performance-Indicator", vilket innebär nyckeltal.
 • Multisegmentköpare
  För att vara en multisegmentköpare måste kunden vara aktiv och köpa minst 5% av sina inköp från sitt näst största produktsegment.
 • OEM
  Förkortning av engelskans "Original Equipment Manufacturer", vilket är det företag som tillverkar produkten.
 • Omnikanal
  Ahlsell erbjuder sina kunder att handla via flera försäljningskanaler, vilket kan kallas omnikanal. Ibland omnämns det även som multikanal.
 • One-stop-shop
  För Ahlsell innebär begreppet att kunderna hittar allt de behöver hos oss. En distributör som alltid finns nära och tillhandahåller det kunden söker.
 • On-site-lösning
  En försäljningslösning som omfattar, men inte begränsas till varuautomater, tillfälliga försäljningsplatser hos kund och obemannade butiker.
 • Pop-up-store
  En temporär butik, byggd med hjälp av containrar, på en attraktiv plats som kan komma att ändras.
 • PSU
  Förkortning av personlig skyddsutrustning.
 • RFID
  Förkortning från engelskans "Radio-frequency identification".
 • RTM
  Förkortning för rullande tolv månader.
 • ROT
  Förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad.
 • Runners
  Stödpersoner som hjälper våra kunder att göra vardagen enklare genom att hantera kring- och efterarbete. Som t.ex. att packa upp varor med mera.
 • SEK och MSEK
  Svenska kronor och miljoner svenska kronor.
 • SKUs
  Förkortning av engelskans "Stock-Keeping Units", vilket avser lagerförda artiklar i Ahlsells centrallager i Hallsberg, Gardemoen eller Hyvinkää.
 • SME-kunder
  Förkortning av små- till medelstora företagskunder.
 • The Code
  Namnet på det interaktiva spel som används för utbildning av Ahlsells uppförandekod.
 • VVS
  Förkortning av värme, ventilation och sanitet.