Ordlista

  • Aktiva kunder
    Kunder som återkommande handlar hos Ahlsell.
  • Aktiva leverantörer
    Leverantörer från vilka Ahlsell köper varor för minst 150 000 SEK per år.
  • B2B
    Förkortning från engelskans "Business to business", vilket innebär affärer mellan företag.
  • BNP
    Förkortning av bruttonationalprodukt.
  • CRM-system
    Kundhanteringssystem. Förkortning från engelskans "Customer Relationship Management".
  • EDI
    Förkortning av "Electronic Data Interchange", vilket är en elektronisk kommunikationsmetod för automatisk överföring av orderdata.
  • EMV
    Förkortning av egna märkesvaror.
  • ERP
    Förkortning av engelskans "Enterprise Resource Planning", vilket innebär ett affärssystem som sträcker sig över flera funktioner, såsom inköp, planering, försäljning med mera.
  • FN
    Förkortning av Förenta Nationerna.
  • GDS
    GDS ("Gör-det-själv") är motsvarigheten till engelskans DIY (Do-it-yourself). Avser produkter som används när privatpersoner renoverar på egen hand.
  • GRI
    Förkortning av engelskans "Global Reporting Initiative".
  • Huvudmarknader
    För Ahlsell avses marknaderna Sverige,Norge och Finland.
  • Korsförsäljning
    Innebär att samma kund köper produkter från olika produktsegment.
  • KPI
    Förkortning från engelskans "Key-Performance-Indicator", vilket innebär nyckeltal.
  • Multisegmentköpare
    För att vara en multisegmentköpare måste kunden vara aktiv och köpa minst 5% av sina inköp från sitt näst största produktsegment.
  • OEM
    Förkortning av engelskans "Original Equipment Manufacturer", vilket är det företag som tillverkar produkten.
  • Omnikanal
    Ahlsell erbjuder sina kunder att handla via flera försäljningskanaler, vilket kan kallas omnikanal. Ibland omnämns det även som multikanal.
  • One-stop-shop
    För Ahlsell innebär begreppet att kunderna hittar allt de behöver hos oss. En distributör som alltid finns nära och tillhandahåller det kunden söker.
  • On-site-lösning
    En försäljningslösning som omfattar, men inte begränsas till varuautomater, tillfälliga försäljningsplatser hos kund och obemannade butiker.
  • Pop-up-store
    En temporär butik, byggd med hjälp av containrar, på en attraktiv plats som kan komma att ändras.
  • PSU
    Förkortning av personlig skyddsutrustning.
  • RFID
    Förkortning från engelskans "Radio-frequency identification".
  • RTM
    Förkortning för rullande tolv månader.
  • ROT
    Förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad.
  • Runners
    Stödpersoner som hjälper våra kunder att göra vardagen enklare genom att hantera kring- och efterarbete. Som t.ex. att packa upp varor med mera.
  • SEK och MSEK
    Svenska kronor och miljoner svenska kronor.
  • SKUs
    Förkortning av engelskans "Stock-Keeping Units", vilket avser lagerförda artiklar i Ahlsells centrallager i Hallsberg, Gardemoen eller Hyvinkää.
  • SME-kunder
    Förkortning av små- till medelstora företagskunder.
  • The Code
    Namnet på det interaktiva spel som används för utbildning av Ahlsells uppförandekod.
  • VVS
    Förkortning av värme, ventilation och sanitet.