Certifieringar & policyer

Självklart följer Ahlsell alla gällande lagar och regler, precis som vi kontinuerligt uppdaterar rådande policys och certifieringar. Vi arbetar också aktivt med att implementera lagar och regler internt så att alla medarbetare vet vad som gäller i det dagliga arbetet.

Men kanske viktigast av allt är de synpunkter och idéer vi får från våra kunder, leverantörer och medarbetare. Deras tankar är en ständig källa till förnyelse.

I vår strävan att vara ett av branschens ledande hållbara företag är vi även med och driver viktiga frågor genom att vara aktiv i olika branschorganisationer. 

Miljö- och kvalitetspolicy och ISO-certifiering
För de delar av verksamheten där miljöpåverkan bedöms vara störst finns tydliga riktlinjer fastlagda, bland annat i bolagets kvalitet- och miljöpolicy. Riktlinjerna upprätthålls via respektive lands ISO-certifiering.

Ahlsells verksamhet i Sverige, Norge och Finland är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Kvalitets- och miljöpolicy

Uppförandekod (Code of Conduct)