Hälsa & Säkerhet

Våra medarbetares välbefinnande, våra leverantörers ansvar och säkerheten för våra kunder är avgörande för vår verksamhet. Lika viktigt som att våra produkter är säkra.

Säkert för kunder och medarbetare

På Ahlsell arbetar vi systematiskt för en säker och hälsosam arbetsmiljö, och vi förväntar oss detsamma av våra affärspartners. Vårt arbetsmiljöarbete baseras på nationell lagstiftning i de länder där vi har verksamhet.

Kunder ska kunna lita på att de produkter de köper hos Ahlsell är säkra att använda samt att de är korrekt märkta. Alla produkter i vårt sortiment ska uppfylla relevanta lagar och regelverk, och vid köp i vår webbutik skickas digitala säkerhetsdatablad automatiskt med. Ahlsell tar löpande in nya produkter och utvecklar tjänster som gör arbetslivet säkrare för både kunder och anställda. Ett exempel är Klokt kemval. Med vetskap om hur kemtekniska produkter ibland används och förvaras fel hjälper vi företag att välja och välja bort kemikalier. Med Klokt kemval minimerar företagen sin miljöpåverkan och hälsoriskerna för medarbetarna.

Andra viktiga insatser är den kontinuerliga utvecklingen av utbildningar kring exempelvis arbete på hög höjd, skyddserbjudanden för personlig säkerhetsutrustning och informationsmaterial kring säkerhet och hälsa, som gör det enklare för Ahlsells kunder att göra säkra val. 

Lika mycket som vi bryr oss om våra kunders och leverantörers säkerhet och hälsa, bryr vi oss också om våra medarbetares välmående. Ahlsells anställda ska må bra på jobbet. Därför genomför vi interna enkätundersökningar för att ta reda på hur nöjda våra medarbetare är med sin arbetsplats. Undersökningarna följs sedan upp i ett nöjdmedarbetarindex för att kunna förbättra utvecklingen. Läs mer under Jobba hos oss