Ahlsells uppförandekod

Ahlsells mål är att vara kunders och leverantörers självklara val när det gäller inköp och distribution av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter. Ahlsell strävar efter att ha branschens mest nöjda kunder, det högsta engagemanget hos medarbetarna samt att skapa hållbar och lönsam tillväxt.

Ahlsells hållbarhets vision är att vara branschledande inom miljö och hållbarhet och ta ett tydligt ekonomiskt och socialt ansvar. Hållbart före- tagande innebär arbete i flera dimensioner. Bland annat arbetar vi för att få fram mer hållbara produkter, att göra ansvarsfulla inköp och att minimera vårt eget miljöavtryck.

Våra värderingar – Ansvar, Öppenhet och Enkelhet – vägleder oss i vardagen. Tillsammans med vår uppförandekod som sammanfattar våra övergripande riktlinjer för ett ansvarsfullt agerande, är de ett ramverk för hur vi ska uppträda i vår dagliga verksamhet.