Minska miljöpåverkan

Vi ska minska vårt CO2-avtryck med 20 procent till 2020, fasa ut giftiga ämnen, öka organisationens kompetens samt skapa tydliga rutiner för att minska koncernens miljöpåverkan.

Högt satta drivande mål

Vårt mål är att minska vårt CO2-avtryck med 20 procent fram till 2020. Det kräver insatser i hela värdekedjan – från små detaljer som energieffektiv belysning till större projekt kring förnybar energi.

Ett exempel på vårt arbete är hur vi utifrån det snabbt ökade intresset för solenergi som förnybar och kostnadsfri energikälla, erbjuder ett eget koncept för solenergi. Vi investerar även själva i solkraft för att så långt som möjligt övergå till förnybar elförbrukning.

Våra transporter gör vi också allt för att optimera. Från vårt logistikcentrum i Hallsberg körs välfyllda lastbilar till fler än trettio terminaler runt om i Sverige. Därifrån använder vi så långt det är möjligt godskollektivtrafik med samtransporter i tätort för optimerad fyllnadsgrad. På så vis möjliggör vi miljöeffektiva leveranser av varor i rätt tid, till rätt plats.

Som kund kan du dessutom hjälpa oss att effektivisera transporterna ännu mer genom att samordna inköp och lägga order i god tid. Vidare ska förnybar andel av bränslet i godstrafiken öka med 20 procent. Vi uppmuntrar även distansmöten för att dra ner så mycket som möjligt på energikrävande resor.

Ett hållbart förhållningssätt innebär även att vi strävar efter att minska vår förbrukning av förpackningsmaterial. På centrallagret i Hallsberg arbetar vi med noggrant anpassade storlekar på kartonger. Skälen är tre: minimera materialåtgången, förenkla hanteringen samt optimera fyllnadsgraden på pallar och i lastbilar. Vidare försöker vi att tillvarata och återvinna så mycket som möjligt. På lagret har vi sorteringsstationer utplacerade där sorterat avfall tas om hand. Materialåtervinningsgraden (exklusive brännbart, så kallad energiåtervinning) är på över 90 procent.