Visselblåsning

Goda affärsrelationer, en bra arbetsmiljö och etiskt agerande är av största vikt för Ahlsell. Ahlsell har tydliga policys och Ahlsell medarbetare genomgår regelbundet utbildningar, i syfte att undvika oegentligheter och missförhållanden. Grunden för hur vi arbetar finns i Ahlsells uppförandekod, som också riktar sig till våra affärspartners.

Alla medarbetare har ett ansvar att agera vid misstänkta eller identifierade oegentligheter och missförhållanden, och kan alltid känna sig trygga i att agera utan risk för repressalier. Ahlsells visselblåsarsystem tillåter anställda och externa intressenter att anonymt rapportera allvarliga avsteg från Ahlsells policys eller legala krav. Alla inkommande anmälningar utreds grundligt.