Visselblåsning

Goda affärsrelationer, en bra arbetsmiljö och etiskt agerande är av största vikt för Ahlsell. Ahlsell har tydliga policys och Ahlsell medarbetare genomgår regelbundet utbildningar, i syfte att undvika oegentligheter och missförhållanden. Grunden för hur vi arbetar finns i Ahlsells uppförandekod, som också riktar sig till våra affärspartners.

Alla medarbetare har ett ansvar att agera vid misstänkta eller identifierade oegentligheter och missförhållanden, och kan alltid känna sig trygga i att agera utan risk för repressalier. Ahlsells visselblåsarsystem tillåter anställda och externa intressenter att anonymt rapportera allvarliga avsteg från Ahlsells policys eller legala krav. Alla inkommande anmälningar utreds grundligt.

Rapportering görs skriftligen eller muntligen enligt följande. Vid registrering av en ny anmälan ska du uppge den företagsunika koden för att identifiera att det är för Ahlsell (och tillämplig visselblåsarkanal) anmälan görs.

 

Visselblåsarkanal

Websida

Tel.nr

Företagsunik kod

Ahlsell Sverige AB (inkl. Ahlsell AB och alla svenska dotterbolag)

wb.2secure.se

+46 77 177 99 77

ahl401

Ahlsell Norge AS (inkl. alla norska dotterbolag)

wb.2secure.se

+46 77 177 99 77

ahl402
Ahlsell Oy (inkl. alla finska dotterbolag)

wb.2secure.se

+46 77 177 99 77

ahl403

Sanistål A/S och Ahlsell Danmark ApS (inkl. UAB Sanistal, SIA Sanistal, Tempcold Poland och andra dotterbolag)

wb.2secure.se

+46 77 177 99 77

ahl404

AS FEB (inkl. alla estniska dotterbolag)

wb.2secure.se

+46 77 177 99 77

asf883