Erbjudande

Besök gärna våra lokala hemsidor för att köpa kvalitetsprodukter inom teknisk installation:

 • Svenska kunder: www.ahlsell.se
 • Norska kunder: www.ahlsell.no
 • Finska kunder: www.ahlsell.fi
 • Danska kunder: www.ahlsell.dk
 • Estniska kunder: www.feb.ee

Kundlöfte: Vi gör det enklare att vara proffs

 • Produktbredd sparar tid och pengar - Bredden på vårt utbud möjliggör för våra kunder att blir mer effektiva i sitt arbete eftersom de kan spara tid vid inköp, lossning och administration. Vi vägleder kunden mot ett energieffektivt val genom produktmärkning, handböcker med mera. Dessutom sparar kunden pengar genom konkurrenskraftiga priser och skalfördelar vid inköp inom sitt kärnsortiment.

  • VVS består huvudsakligen av installationsmaterial för uppvärmning, ventilation, kyla samt vatten, sanitet och avlopp.
  • EL omfattar kablar och installationsmaterial, belysning och tillbehör, produkter för automatisering, data, telefoni och säkerhet, och andra elektriska produkter, som till exempel mätinstrument.
  • VERKTYG & FÖRNÖDENHETER omfattar verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning, byggprodukter och andra förnödenheter.

 • Vi finns alltid nära kunden - Vi finns alltid nära kunden och vi nås genom flera försäljningskanaler. På telefon, via e-post, på webb, i bemannad eller obemannad butik samt genom personliga möten. Våra säljare jobbar aktivt med att finna lösningar för våra kunder. Dessutom har vi den största e-handelsplattformen för installatörer i Norden.

 • Ahlsell är en trygg handelspartner - Ahlsell är en trygg handelspartner som levererar rätt produkter, i rätt mängd, i rätt tid. Kunden bestämmer själv leveranssätt. En väl fungerande logistikapparat möjliggör denna trygghet, vilket är något av det viktigaste för våra kunder när de väljer leverantör.

 • Hållbara och säkra transporter - Tack vare det breda produktutbudet har Ahlsell en hög utnyttjandegrad i transporten till kund. Det innebär färre leveranser till kund, vilket är både hållbart och sparar tid vid lossning. Vidare arbetar Ahlsell aktivt med säker transport, som t.ex. stickprover av säker lastning och nykterhet bland förare, vilket borgar för en trygg resa både för människor och de produkter som kunden beställt.

 • Tjänster som underlättar vardagen - Utöver produkter erbjuder vi tjänster som underlättar och sparar tid för kunden. Allt i från ”runners” som packar upp inkommande leveranser, till tillfälliga butiker hos kund med automatisk påfyllning. Därtill kommer ett antal kringtjänster som till exempel faktureringsprogram, försäkringar, säkerhetsutbildningar och logotyptryck på arbetskläder.

 • Våra butiker är en central mötesplats - för kunderna där de snabbt får hjälp att finna rätt lösningar i både planerade och oväntade situationer. Butikerna har ett Ahlsell sänker totalkostnaden för kunden lokalt anpassat sortiment och är belägna i lättillgängliga industri- eller handelsområden. Utöver vanliga butiker har vi också on-site-lösningar och "pop-upbutiker".

Leverantörserbjudande

Ahlsell är marknadsledande i Norden och ger leverantören kostnadseffektiv tillgång till en lojal kundbas på en geografiskt stor marknad med utmanande distributionsvägar. Marknaden drivs av långsiktiga trender som talar för god efterfrågan över tid, till exempel urbanisering och befolkningstillväxt. Ahlsell driver sin affär genom en omnikanalmodell som inkluderar en väl utvecklad e-handelsplattform och drygt 240 butiker. Det gör att leverantörens produkter alltid finns nära kunden. Våra cirka 3 700 kompetenta säljare utgör Nordens största säljstyrka mot proffs. Ahlsells ständiga förbättringstänk leder till ”gratis innovation” för leverantören inom produkter, hållbarhet och tjänster. Vår skala gör att vi kan garantera tillräckliga volymer vid tillfällen då leverantören måste investera för att lyckas möta efterfrågan på till exempel miljövänliga produkter. Majoriteten av våra inköp sker via lokala säljkontor här i Norden och våra leverantörers tillverkning sker i huvudsak i Europa.