Marknad

Ahlsell är marknadsledande inom distribution av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter till professionella kunder i Norden. Ahlsells huvudsakliga verksamhet bedrivs i Sverige, Norge och Finland som tillsammans svarar för 97% av koncernens omsättning.

Marknadsstorlek

Ahlsell erbjuder leverantörer kostnadseffektiv tillgång till en geografiskt utmanande marknad. Stora ytor, kuperad terräng, långa kustremsor och många sjöar innebär en utmanande logistik. Kundbasen är fragmenterad och produkterna säljs till kunder inom installation, industri, infrastruktur, bygg med flera.

I en analys som genomfördes i samband med börsnoteringen uppskattades Ahlsells totala adresserbara marknad i de tre huvudmarknaderna till att omfatta cirka 160 miljarder kronor (2015). Givet vår breda nordiska närvaro i kombination med ett ständigt växande produkterbjudande och mot allt fler kundkategorier är nuvarande marknad sannolikt betydligt större än så. Vår marknadsandel uppskattades då till 20% av den nordiska marknaden för professionella kunder.

Distributörernas viktiga roll

I den nordiska regionen representerar distributörer cirka 70% av den totala marknaden. Direktförsäljning och försäljning till företag aktiva inom ”gör-det-själv” står för resterande 30%. Dessa procenttal har varit stabila sedan 2011, vilket understryker att distributörerna har en stark ställning i värdekedjan. Leverantörernas förhandlingsstyrka i förhållande till distributörsledet varierar beroende på bland annat styrkan hos deras varumärke, marknadsandel och närvaro i marknaden. Det finns flera typer av distributörer i marknaden; stora specialister som endast fokuserar på ett produktsegment, små specialistgrossister med lokal säljstyrka och multi-specialister – såsom Ahlsell. Ahlsell erbjuder kunderna en unik bredd inom tre produktsegment.

Ahlsells konkurrensfördel på marknaden

Vi på Ahlsell erbjuder kunden möjligheten till ”en order, en leverans och en faktura”. De flesta av våra kunder handlar återkommandefrån mer än ett produktsegment, vilket påvisar att produktbredden är av betydelse för våra kunder. Tillgänglighet och storlek är en avgörande konkurrensfördel på distributionsmarknaden.

Vi har skalfördelar inom försäljning, inköp, logistik, butiker, IT och allmänna omkostnader vilket skapar goda förutsättningar för ett konkurrenskraftigt erbjudande och god lönsamhet. Konkurrensfördelen visar sig till exempel i butiksnätet där Ahlsell, tack vare vårt multisegment-erbjudande, kan driva lönsamma butiker på mindre orter.

Ahlsells marknadsexponering och förväntad tillväxt

Historiskt har marknaden haft en tillväxttakt om 1-2 procentenheter utöver BNPtillväxten. Ahlsells tillväxtmål är att växa 2-3 procentenheter snabbare än marknaden.