Kontakta oss

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIA

LinkedIn:

  • Ahlsell Group
  • Ahlsell Sverige AB
  • Ahlsell Norge AS
  • Ahlsell Oy

Facebook och Instagram:
Vi har inga centrala konton, men vissa butiker och platser har sina egna sidor.

VERKSAMHETSLÄNDER

Sverige
Ahlsell Sverige AB 
SE-117 98 Stockholm
Besöksadress: Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm 
Tel: + 46 (0)8-685 70 00 Fax: +46 (0)8-685 70 96
www.ahlsell.se 

Norge
Ahlsell AS 
Postboks 184
4065 Stavanger
Besöksadress: Brobekkveien 80A, 0582 Oslo
Tel: +47 51 81 85 00 Fax: +47 51 81 86 00
Finland
Ahlsell Oy, FI-05620 Hyvinkää
Besöksadress: Kallionopontie 1 
Tel: +358 20 584 5000 Fax: +358 20 584 5101
Danmark
Ahlsell ApS 
Abildager 24, DK-2605 Brøndby
Tel: +45 43 44 42 99
Estland
AS FEB 
Forelli 4 
Tallinn 106 21
Tel: +372 654 85 00 Fax: +372 654 85 01
 
Poland
Tempcold Sp. z o. o.
Postadress: Tempcold Sp. z o.o
Burleska 3
01-939 Warszawa
Tel: +48 22 835 55 00-01
Fax: +48 22 835 55 02
www.tempcold.com.pl

 

HUVUDKONTOR

Postadress:
Ahlsell AB
117 98 Stockholm

Besöksadress: Årstaängsvägen 11, Stockholm
Faktureringsadress: Ahlsell AB, Omkostnadsfakturor, 694 81 Hallsberg
Telefon: +46 8 685 70 00
E-mail: info@ahlsell.com (endast i ärenden som gäller moderbolaget, för alla övriga frågor se instruktioner nedan)

Ovanstående mailadress ska bara användas för frågor som rör Ahlsell-gruppens moderbolag, Ahlsell AB. Alla frågor som rör priser, produkter, leveranser, fakturor, beställningar, reklamationer, adressändringar, anbud, kunder, leverantörer etc hanteras av våra lokala dotterbolag.