Karriär

Vi har cirka 6000 medarbetare i fem länder. För att säkerställa en framgångsrik och långsiktigt hållbar organisation lägger vi stort fokus på att våra medarbetare ska utvecklas, känna stolthet och engagemang samt att Ahlsell ska attrahera nya kompetenta medarbetare.

Våra medarbetare står i centrum

Ett attraktivt produktsortiment i kombination med våra medarbetares förmåga att vara engagerade problemlösare gör Ahlsell till ett starkt och stabilt företag i en föränderlig värld. För att uppfylla våra kunders önskningar och förväntningar behöver vi medarbetare med ett brett spektrum av kunskapsområden, erfarenheter och bakgrund. Bakom varje leverans till kund finns våra medarbetare som tar ansvar för varje detalj i kedjan. Vårt kundlöfte – Vi gör det enklare att vara proffs – handlar om mycket mer än det som finns i paketen vi levererar, det handlar om människor. Människor som vill göra det där lilla extra. En viktig framgångsfaktor är att allamedarbetare ges möjlighet att få växa i sin yrkesroll – det skapar engagemang!

Värdegrund

Ahlsells värdegrund är viktig för att uppnå vår strategi One Ahlsell. Värdegrunden fungerar som en ledstjärna och beskriver vårt förhållningssätt till kollegor, kunder och leverantörer. Värdegrunden följs upp i den löpande dialogen och i det årliga medarbetar samtalet. Värdegrunden är också en viktig del i Ahlsells förvärvsstrategi. Att ha en gemensam värdegrund underlättar integreringen av nya medarbetare och verksamheter. Våra värdeord är:

  • ANSVAR - Vi tar ansvar och är den partner som kunden vänder sig till först. Vi tar ansvar för att våra affärer utvecklas och är lönsamma. Alla i organisationen ansvarar för att skapa en arbetsmiljö där vi utvecklas både som människor och i våra yrkesroller. Jag tar ansvar!

  • ÖPPENHET - Vi är öppna i våra kontakter med andra. Vi är öppna för nya idéer och förslag. Genom att vara öppna bygger vi förtroende, mot såväl medarbetare och kunder som mot våra leverantörer. Vi vet att den bästa arbetsmiljön skapas av människor med olika bakgrund och erfarenhet. Hos oss finns en arbetsmiljö som uppmuntrar till nya idéer och metoder och här är det enkelt att se möjligheter. Jag är öppensinnad!

  • ENKELHET - Det är enkelt att göra affärer med Ahlsell. Vi är jordnära, okomplicerade och tydliga. Vi finns alltid nära tillhands för våra kunder och det är enkelt att förstå vårt erbjudande. Vi fattar snabba beslut och fokuserar på det som är viktigt. Vi strävar efter att vara en partner som underlättar våra kunders vardag. Jag gör det enkelt!

Jobba hos oss!

Ahlsell verksamhet är organiserad geografiskt, eftersom marknaderna är ytterst lokal. Ahlsell har bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland. På respektive lands egen hemsida kan ni också läsa mer och se det utbud av tjänster som vi erbjuder. Du kan också kontakta HR-avdelningen i respektive land.

Sverige
www.ahlsell.se/Om-Ahlsell/Jobba-hos-oss/
+46 8 685 70 00

Norge
https://www.ahlsell.no/om-ahlsell/jobbe-hos-oss/
+47 64 85 52 00

Danmark
https://www.ahlsell.dk/Om-Ahlsell/Ledige_stillinger/+45 43 44 42 99

Finland
https://www.ahlsell.fi/Tietoa-ahlsellista/Avoimet-tyopaikat1/avoimet-tyopaikat/
+358 020 584 50 00

Estland
www.feb.ee
+372 654 85 00