Samarbeten och sponsring

Det finns många organisationer som ligger Ahlsell varmt om hjärtat.

De mest självklara kan tyckas vara branschorganisationer, i vilka vi tar ett aktivt ansvar för att driva på branschen i en hållbar riktning. Organisationerna möjliggör också en löpande omvärldsanalys som hjälper oss och branschen att följa nya lagar och förordningar. Medlemskapen innebär också att vi åtar oss att följa etiska regler som främjar god affärssed och hållbar utveckling på marknaden. Några exempel på medlemskap är SEG (Sveriges Elgrossister), RGF (Rörgrossistföreningen), Byggmaterialhandlarna och Svensk Ventilation.

Ytterligare organisationer som ligger Ahlsell varmt om hjärtat är Barncancerfonden och World Childhood Foundation.

Vi värnar också om branschens historia genom vårt stödmedlemskap i Sveriges VVS-museum i Bromma, utanför Stockholm. Museet är en naturlig mötesplats för VVS-branschen.

Läs mer om våra samarbeten: