Innovation & Samarbete

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet genom att understödja samarbeten samt involvera och utmana alla led i vår verksamhet att arbeta innovativt.

Samarbeten som räddar liv

Är verkligen ”så har vi alltid gjort” det bästa sättet? Eller finns det kanske bättre produkter för att bli mer effektiv och hållbar? Genom nära samarbeten med partners, kunder och leverantörer, hjälper vi både dem och oss själva att bli bättre.

Ett av samarbetsprojekten är Hållbara innovationer. Här utmanar vi våra leverantörer att utveckla nya hållbara innovationer för att vi ska kunna erbjuda marknaden minst tio nya produkter eller tjänster per år. Innovationerna ska kännetecknas av användarvänlighet, ha bättre prestanda samt vara mer resurs- och kostnadseffektiva än sina föregångare. Vidare ska de ge en säker och bra arbetsmiljö, reducera mängden avfall och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.