Innovation & Samarbete

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet genom att understödja samarbeten samt involvera och utmana alla led i vår verksamhet att arbeta innovativt.

Samarbeten som räddar liv

Är verkligen ”så har vi alltid gjort” det bästa sättet? Eller finns det kanske bättre produkter för att bli mer effektiv och hållbar? Genom nära samarbeten med partners, kunder och leverantörer, hjälper vi både dem och oss själva att bli bättre.

Ett av samarbetsprojekten är Hållbara innovationer. Här utmanar vi våra leverantörer att utveckla nya hållbara innovationer för att vi ska kunna erbjuda marknaden minst tio nya produkter eller tjänster per år. Innovationerna ska kännetecknas av användarvänlighet, ha bättre prestanda samt vara mer resurs- och kostnadseffektiva än sina föregångare. Vidare ska de ge en säker och bra arbetsmiljö, reducera mängden avfall och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

Markeringssprayen MarkerEco  är ett exempel på ett lyckosamt och innovativt samarbete. I samarbete med vår leverantör och flera kunder har vi tagit fram en spray som är tillverkad av förnybara råvaror, och som inte innehåller några skadliga ämnen.

Även interna samarbeten där medarbetarna involveras är viktiga. På vårt logistikcentrum i Hallsberg arbetar vi med förbättringsarbete där vi engagerar medarbetarna att bidra med förslag till att förbättra det egna arbetet och arbetsplatsen. År 2017 lämnades 1539 förbättringförslag in varav 66 procent genomfördes. Det stärker vår tro på att hållbart företagande bygger på engagerade medarbetare.

 

Vårt kanske viktigaste samarbetsprojekt och det som ligger oss varmast om hjärtat är emellertid det vi har med Barncancerfonden i Sverige. Under 2017 inleddes ett huvudpartnersamarbete där framtagandet och försäljningen av 150 000 LED-reflexer inbringar pengar till kampen mot barncancer. Dessutom är förhoppningen att reflexerna också räddar liv i trafiken.