Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Det är med stor oro vi tar del av de händelser som pågår i Ukraina. Vi följer kontinuerligt vad som händer och följer de internationella sanktioner som formaliseras och kommer att agera utefter dem.

Sedan 2021 har Ahlsell stängt sin verksamhet i Ryssland.

Såvitt vi så här långt har kunnat överblicka har Ahlsell inga inköp av material eller tjänster från de områden som omfattas av de skärpta sanktionerna. 

På grund av den snabbt föränderliga situationen och komplexitet som sanktionsåtgärderna föranleder har Ahlsell pausat export till och import från berörda områden.

Claes Seldeby
Group CEO, Ahlsell AB