Värdekedja

En hållbar värdekedja

Ett viktigt verktyg i Ahlsells säkerställande och redovisande av hållbarhetsarbetet är vår värdekedja som sammanfattar och åskådliggör prioriterade områden, aktiviteter och dess inflytande på hållbarheten. Genom en tydlig schematisk bild förenklas vårt arbete såväl operativt och taktiskt som för beslutsfattande och utveckling på strategisk nivå.

Ahlsells värdekedja