Historia

Entreprenörskap har alltid varit en av Ahlsells styrkor. Under hela företagets historia har Ahlsell utökat sin verksamhet genom förvärv. Detta har resulterat i att Ahlsells anställda alltid har fokuserat på att utveckla affärsverksamheten genom att kombinera de bästa metoderna från varje företag och skapa något ännu starkare.

1877 Ahlsells berättelse tar sin början 1877 när säljföretaget Bernström & Co etableras. 1922 slås företaget samman med R Ahlsell & Co och med det får man utökat fokus på VVS-produkter, vilket formar grunden till dagens koncern.

1964 listas Ahlsell & Ågren på Stockholmsbörsen.

1986 förvärvas El-Partner och företaget adderar ett elsegment till sina affärer. Ahlsell avnoteras från börsen.

1987  blir Ahlsell dotterbolag till Trelleborgskoncernen.

1990  utökas Ahlsell med ett kylsegment i samband med uppköpet av Sandblom & Stohne. Ett centrallager byggs i Hallsberg i Sverige.

1996 förvärvas Gelia, ett företag med ett starkt varumärke och försäljning via återförsäljare.

1997 förvärvas börsnoterade företaget Skoogs Elektriska och Ahlsell blir ledande grossist inom elektroniksegmentet.

1998 köper Ahlsell Storm Elektro och VVS Trading och expanderar elsegmentet in i Norge och VVS-segmentet i Danmark.

1999 blir Nordic Capital huvudägare. Ahlsell köper LVI Tukku Oy, med vilket man etablerar en finsk plattform.

2001 etableras verktygs- och maskinsegmentet via uppköpet av Tibnor Industrivaruhus.

2003 byggs ett centrallager i Finland.

2004 köper Ahlsell Bergens och Stavanger Rørhandel och blir marknadsledande inom VVS-segmentet i Norge. Företaget stärker sin marknadsledande position inom verktyg och maskiner i Sverige via uppköpet av TotalPartner. Nordic Capital köper Trelleborgs andel i Ahlsell och blir ensamägare.

2005 köper Ahlsell Nexans Distribusjon AS och blir marknadsledande leverantör av elinstallationer i Norge.

2006 förvärvas Ahlsell av Goldman Sachs and Cinven som blir nya huvudägare. Ahlsell stärker sin position inom det nordiska VVS-segmentet via förvärvet av kylföretaget Tempcold. VVS-förvärv i Estland och uppköp av ett elinstallationsföretag på Åland öppnar upp för nya marknader.

2007 köper Ahlsell Idestrands och stärker sin marknadsposition inom den svenska byggindustrin. Uppköp inom verktygs- och maskinsegmentet i Finland stärker Ahlsells ledande position inom affärssegmentet, både i Finland och i de nordiska länderna.

2011 ger det strategiska förvärvet av NEA Ahlsell en marknadsledande position inom elinstallationsprodukter i Sverige. En utökad logistikkapacitet i Finland, Norge och Sverige bidrar till en fortsatt lönsam utveckling för Ahlsell. Ahlsell bestämmer sig för att investera i världens största automatiserade lager vid logistikcentret i Hallsberg.

2012 CVC Capital Partners förvärvar Ahlsell.

2013 stärker Ahlsell sin marknadsposition inom verktyg och maskiner i Norge genom att köpa ProffPartner AS, Norges ledande leverantör av verktyg och personlig skyddsutrustning. Ytterligare automatisering av centrallagren i Hallsberg och Hyvinge ökar Ahlsells logistikkapacitet och effektivitet ytterligare.

2014 I enlighet med Ahlsells ambitioner att stärka sin närvaro som leverantör i ett tidigt skede i byggprojekt, förvärvas SKB Väst AB och Haucon, två ledande företag inom betong, förstärkning och formgjutning. Ahlsell fortsätter att öka sin lokala närvaro via ytterligare uppköp och etableringar av nya butiker i Sverige. Avsevärda investeringar i utveckling och expandering av e-handelsplattformen görs.

2015 I syfte att effektivisera driften genom en mer rationell anläggning med högre automatiseringsgrad samt att säkerställa ett fortsatt expansionsutrymme för såväl organisk tillväxt som tillväxt via förvärv gör man sin största investering någonsin i centrallagret i Hallsberg. Genom förvärvet av Sata Automaatio Oy i Finland breddar Ahlsell satsningen inom elsortimentet och stärker sin position och profil i Finland. Förvärv av Verktygshuset i Kiruna AB och Weldab Industricenter i Sverige utvecklar Ahlsells erbjudande till såväl nya som befintliga kunder. En koncerngemensam webbutik lanseras för att göra sortimentet ännu mer lättillgängligt för kunderna.

2016 Den 28 oktober noterades Ahlsell AB på Nasdaq Stockholm i segmentet ”Large Cap” till ett pris per aktie om 46 kronor. Under året gjorde Ahlsell tre förvärv med en årsomsättning på cirka 600 miljoner kronor. Genom förvärven av Elgross'n i Göteborg, Prevex AB och Värmematerial VVS lyckades Ahlsell öka sin närvaro i södra Sverige inom elinstallationer och VVS. Genom förvärven fick Ahlsell också starkare fotfäste i Göteborg, som är en viktig marknad för bolaget.

2017 firade Ahlsell 140 år och det visade sig också bli ett av de mest framgångsrika åren i företagets historia. Framgångsrika strategiska initiativ, förvärv och goda marknadsförutsättningar gjorde att Ahlsell uppnådde en omsättning om 27 484 MSEK, motsvarade en omsättningstillväxt på 12%. Av denna var 9% organisk. Ahlsell noterade en stark tillväxt i alla huvudmarknader, dvs. Sverige, Norge och Finland, och inom alla tre produktkategorier (VVS, El, Verktyg & Förnödenheter). Förvärvstakten var också stark under året och Ahlsell tecknade avtal om att förvärva 13 verksamheter med en total omsättning på cirka 1 450 miljoner kronor. Flera förvärv genomfördes inom produktsegmentet ”Verktyg & Förnödenheter” och specifikt inom personlig skyddsutrustning (PSU). Till exempel blev Ahlsell en marknadsledande aktör inom PSU i Norge genom förvärvet av Bekken & Strøm AS. Vidare stärkte Ahlsell sin position inom sprinkler, där Ahlsell tidigare variet endast en liten aktör. Byggnormer och ökat säkerhetstänk talar för god framtida efterfrågan inom både PSU, brandskydd och sprinklers.

2018 Under de första nio månaderna 2018 uppnådde Ahlsell en stark försäljningstillväxt på 14% vilket ännu en gång påvisar att Ahlsell-modellen varit framgångsrik. Ahlsell lyckades stärka positionen som marknadsledande distributör inom teknisk installation i Norden. En fortsatt hög nivå av bygginvesteringar, ökade infrastrukturinvesteringar och en god utveckling inom industrin drev den starka organiska tillväxten som uppgick till 9%. Även den förvärvade tillväxten var god och under delårsperioden tillträddes sju förvärv med en sammanlagd årsomsättning om 841 MSEK. Flertalet av förvärven stärker Ahlsells position inom produktsegmentet Verktyg och Förnödenheter. Ett förvärv som tillträddes under början av året var Proffsmagasinet, en e-handelsaktör för proffs med en omsättning på runt 260                 MSEK. Förvärvet går helt i linje med Ahlsells digitala strategi, som varit mycket framgångsrik. Av Ahlsells omsättning kommer runt 25% från den framgångsrika e-handelskanalen. Vid utgången av september uppnådde Ahlsell för första gången, beräknat som rullande tolv månader, en omsättning som uppgick till mer än 30 miljarder kronor.