Historia

Lång historia av entreprenörskap

Ahlsell har en anrik historia med rötter i flera hundra företag. Bakom alla dessa företag har det stått initiativrika entreprenörer som, precis som vi på Ahlsell, vill göra det enklare för kunderna att vara proffs. Tillsammans har vi lyckats bra med det och vår ambition är så klart att ständigt bli bättre!

  • Ahlsells historia tar sin början 1877 när säljföretaget John Bernström & Co grundades i Stockholm. Företaget sålde bl.a. maskiner, pumpar och tröskverk. 1922 slogs företaget samman med Ahlsell & Ahrens som sålde gjutna emaljerade sanitetsutensiler från bland annat Ankarsrum och Husqvarna samt rör, armaturer och pumpar. Kuriosa: På Ahlsell & Ahrens jobbade ett tag springpojken Gösta Ekman, som sedermera blev en känd svensk skådespelare.

  • Efter cirka ett halvt decennium med flera förvärv, varav bl.a. Ågren 1962, blev Ahlsell & Ågren noterat på Stockholmsbörsen 1964. Koncernens omsättning var cirka 411 miljoner kronor och företaget hade 766 anställda. Årsredovisningenfrån 1963–64 gör gällande ”att verksamheten under året har utvecklats tillfredsställande”. I samband med hundraårsjubileet 1977 bytte bolaget namn till ”Ahlsell AB”.

  • 1982 gick Ahlsell samman med AEG-Telefunken Elektriska AB vilket gav Ahlsell en strategisk position inom El. 1986 köptes Ahlsell ut från börsen av Boliden AB och ungefär samtidigt blev Boliden i sin tur uppköpt av Trelleborg AB. Vid denna tidpunkt var Ahlsells verksamhet mycket diversifierad och omfattade bl.a grosshandel, elektroniktillverkning och entreprenadverksamhet.

  • 1990 öppnas centrallagret i Hallsberg med en inomhusyta på 28 000 m², att jämföra med dagens 80 000 idag. 1990-talet präglas av hög förvärvsaktivitet och Ahlsell byggde position inom GDS-distribution (gör-det-själv) genom förvärvet av Gelia och etablerade en finsk och norsk plattform inom VVS. 1997 lanserades Ahlsells första webbutik. Nordic Capital blev huvudägare 1999.

  • 2000-talet var en spännande tid för Ahlsell.Centrallagret i Hallsberg expanderade i snabb takt och efter framgången byggdes även ett centrallager i Finland förvärvet av Tibnor Industrivaruhus tillkom ett produktsegment för verktyg. Även i Norge lyckades Ahlsell genom förvärv bygga starka positioner inom både VVS och El. Bland annat levererade Ahlsell 10 000 ton rör till gasledningsprojektet "Ormen Lange". 2006 blev Cinven och Goldman Sachs Capital Partners nya huvudägare i Ahlsell. Genom förvärv etablerade sig Ahlsell också i Estland och på Åland.

  • 2010-talet är en tid av investeringar i framtida tillväxt. 2011 togs till exempel beslutet att bygga världens då största automatiserade lager vid det svenska centrallagret i Hallsberg och 2015 gjordes avsevärda investeringar i e-handelsplattformen. Ahlsells marknadsposition förstärktes ytterligare genom flera förvärv inom Verktyg & Förnödenheter. CVC förvärvar Ahlsell 2012.

  • Den 28 oktober 2016 noterades Ahlsell AB på "largecap listan" på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie om 46 kronor. Strategin "One Ahlsell" blir ledstjärnan där hela bolaget ska arbeta efter samma strategi och dela "best practices". Ahlsell fortsätter att utvecklaolika tjänstekoncept som ska ge mervärden för kunderna. Bland framgångarna finns Tryckt & Klart (tryck på arbetskläder), Ahlsell Academy (som erbjuder våra kunder möjlighet till kompetensutveckling) och Track n'Trace (spårning av leverans).

  • 2017 firade Ahlsell 140 år. Året kännetecknades av framgångsrika strategiska initiativ, en hög förvärvstakt, ett starkt resultat, ett förbättrat medarbetarengagemang och framförallt, ännu nöjdare kunder. Ahlsell åtog sig att följa UN Global Compact och identifierade fyra fokusområden inom hållbarhet, baserade på de globala hållbarhetsmålen, som nu genom olika måltal mäts inom organisationen.

  • Efter flera år av framgångsrika försäljningsinitiativ, en god marknadsutveckling och förvärv ökade Ahlsells omsättningen med 14% under 2018. Lönsamheten utvecklades dock inte lika snabbt varför lönsamhetsförstärkande åtgärder initierades. Hållbarhet har blivit en komparativ fördel för Ahlsell och som andel av försäljningen representerar e-handel 28%. I juli togs beslutet att investera ytterligare 450 MSEK i centrallagret i Hallsberg. Investeringen kommer säkerställa att Ahlsell även i framtiden kan erbjuda logistik i världsklass.

  • 2019: Ahlsell startar ett samarbete med World Childhood Foundation. CVC förvärvar mer än 90% av utestående aktier i bolaget och blir huvudägare i Ahlsell AB.