Media

Här hittar du Ahlsell AB:s pressmeddelanden från 2007, listade per år, där vi informerar om stora händelser inom koncernen såsom t ex förvärv, nya medlemmar i styrelsen eller tillsättningen av tjänster i koncernledningen. Här finns också ett bildarkiv över styrelse, ledning och verksamhetsbilder.

Information av finansiell karaktär såsom kvartals- halv- och helårsrapporter återfinns under Investerare.